Cara Belanja

Cara Melakukan Pembelian

  1. és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.
  2. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l’any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques.
  3. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent essencialment sense canvis.
  4. Es va popularitzar l’any 1960 amb el llançament de fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d’autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.